Liên hệ

Hotline: Minh 0912.554.668 / Linh 0912.593.222 

Địa chỉ Kho diện tích hơn 300m2 cạnh cổng Đền mẫu đầm sen phố Hồng Quang. Thuộc khu đô thị Đại Kim,      Hoàng mai, Hà Nội nhan vien xuat nhap khau

Website: http://phodocu.vn/
https://www.facebook.com/phodocuhanoi
Email : thanhlyvanphonghn@gmail.com

lớp ngắn hạn đại học kinh tế