Bàn văn phòng thanh lý


Bàn không hộc 1m2 mơi 90%

Giá KM: 300.000 VNĐ

Kho hàng: 20

Bàn họp ovan 2m2 rộng 1m chân gỗ

Giá KM: 1.000.000 VNĐ

Kho hàng: 01


Ghế văn phòng thanh lý


Ghế chân quỳ hoà phát mới 90%

Giá KM: 330.000 VNĐ

Kho hàng: 10

Ghế xoay Hòa phát có tay Cũ thanh lý

Giá KM: 270.000 VNĐ

Kho hàng: Liên hệ